Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:58 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 30.8°
Sáng/Tối
29.7/ 35.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Nhiều mây

01:00

30.8°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
6.45 km/giờ

04:00

30.5°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
5.65 km/giờ

07:00

29.5°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.85 km/giờ

10:00

29.5°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
5.36 km/giờ

13:00

35.1°C / 42.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
6 km/giờ

16:00

37.4°C / 44.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
3.96 km/giờ

19:00

31°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.16 km/giờ

22:00

30.4°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.1/ 34.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Nhiều mây

01:00

30.9°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.48 km/giờ

04:00

29.9°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.66 km/giờ

07:00

29.4°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.41 km/giờ

10:00

34.3°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.51 km/giờ

13:00

35.9°C / 42.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
4.22 km/giờ

16:00

34.5°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.38 km/giờ

19:00

30.6°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.32 km/giờ

22:00

30.2°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.42 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa nhẹ

01:00

29.1°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.82 km/giờ

04:00

28.6°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.1 km/giờ

07:00

29.4°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.55 km/giờ

10:00

34.2°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.42 km/giờ

13:00

37.9°C / 43.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
2.66 km/giờ

16:00

35°C / 41.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.33 km/giờ

19:00

30.9°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.69 km/giờ

22:00

29.6°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.5°
Sáng/Tối
28.9/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Nhiều mây

01:00

29.3°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.67 km/giờ

04:00

28.2°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.25 km/giờ

07:00

30.4°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.72 km/giờ

10:00

33.2°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.72 km/giờ

13:00

36.3°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
2.73 km/giờ

16:00

33.4°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.72 km/giờ

19:00

30.4°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.55 km/giờ

22:00

30.3°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.28 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Thấp/Cao

28.5°/37.9°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0