Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:20 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 32.4°
Sáng/Tối
27.5/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 27.4°
Sáng/Tối
30.7/ 34.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.6/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 30.8°
Sáng/Tối
28.9/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
29.6/ 35.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa vừa 27.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

25.2°/31.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0