Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:20 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Huyện Quỳnh Lưu
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

5.83 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0