Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:05 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 31.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

25.5°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

2.86