Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:46 | 25/07/2024
Mây cụm 27.5°

Mây cụm

Cảm giác như 30.8°.

Thấp/Cao
26°/38.3°
Độ ẩm
86%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.86 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
350.48
NH3
1.9
NO
0.01
NO2
2.36
O3
7.6
PM10
11.89
PM25
7.93
SO2
0.57

Thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai những ngày tới