Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Văn Bàn
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết