Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:20 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 24.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Thấp/Cao

26.1°/35.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.42