Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:13 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Nhiều mây
Huyện Văn Bàn
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.07