Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:39 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:40
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

5.29 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.19