Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:23 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.3/ 18.1°
Tầm nhìn
5.35 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18.1°
Tầm nhìn
5.4 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18°
Tầm nhìn
5.56 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.7/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.5/ 23°
Tầm nhìn
7.09 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.2/ 19.7°
Tầm nhìn
5.52 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 19°
Tầm nhìn
5.41 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:04
Thấp/Cao

18.8°/24.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

5.36 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

0.06