Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 29/01/2023
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0