Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:42 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Văn Bàn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.78