Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:06 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa vừa 30.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Thấp/Cao

24.7°/32.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

6.36