Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:25 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Văn Bàn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0