Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:33 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Thấp/Cao

11°/26°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0