Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:13 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 22.1°
Sáng/Tối
21.1/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 24.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 25.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 28.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 18.7°
Sáng/Tối
21.9/ 26.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 13.5°
Sáng/Tối
16.5/ 15.5°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.3/ 13.3°
Sáng/Tối
14/ 15.8°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12.6°
Sáng/Tối
12.3/ 12.1°
Áp suất

1028 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 13.5°
Sáng/Tối
12.8/ 14.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Thấp/Cao

21.3°/29.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0