Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
37.7/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 26.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Thấp/Cao

25.4°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0