Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.21 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.07 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.12 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.17 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.41 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.22 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.39 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.88 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.56 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.15 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.26 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.12 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.23 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.18 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.53 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.35 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.34 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Nhiều mây

01:00

20°C / 20°C
Ít mây Ít mây
90%
0.55 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Ít mây Ít mây
92%
0.32 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Ít mây Ít mây
89%
0.18 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.08 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.28 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.41 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.71 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.49 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.29 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.4 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.36 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.4 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.87 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.48 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.36 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.37 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.26 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.74 km/giờ

13:00

27°C / 28°C
Ít mây Ít mây
63%
1.48 km/giờ
Huyện Văn Bàn
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.78