Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Văn Bàn
Đã cập nhật 35 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0