Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Nhiều mây
Huyện Văn Bàn
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

6.55 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0