Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

9.87