Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 05/12/2023
Thấp/Cao
24.9/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Thấp/Cao

24.7°/32.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0