Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:03 | 14/06/2024
Thấp/Cao
28.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.3/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.2/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.9/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

28.5°/34.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.25 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0