Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ

04:00

24.1°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.31 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.34 km/giờ

10:00

28°C / 31.5°C
Mây cụm Mây cụm
78%
4.67 km/giờ

13:00

32.2°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
3.06 km/giờ

16:00

30.9°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.74 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.81 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.64 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.96 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.03 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.66 km/giờ

13:00

29.3°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.7 km/giờ

16:00

29.9°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.2 km/giờ

19:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.13 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.33 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.19 km/giờ

07:00

25.2°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.46 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.16 km/giờ

13:00

30.4°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.55 km/giờ

16:00

29.4°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.61 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.15 km/giờ

22:00

24°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.72 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.49 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.32 km/giờ

10:00

29.8°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
71%
5.08 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.49 km/giờ

16:00

28.7°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.22 km/giờ

19:00

25.8°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.07 km/giờ

22:00

24.9°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.51 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Thấp/Cao

24.6°/32.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0