Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.5/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 27.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Thấp/Cao

25°/28.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

2.1