Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:50 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.3/ 23.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 31.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.7°
Sáng/Tối
22.3/ 27.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.3°
Sáng/Tối
18.7/ 26.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.4/ 23.3°
Sáng/Tối
18.7/ 28.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Thấp/Cao

23.7°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

4.78