Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:00 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Thấp/Cao

24.5°/30.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.11 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.15