Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa

16:00

30.4°C / 35.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
66%
3.37 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.87 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.4 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.03 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.88 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.76 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
2.7 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.25 km/giờ

16:00

29.3°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.21 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.81 km/giờ

22:00

24.7°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.69 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.37 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.86 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.71 km/giờ

13:00

31.9°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.09 km/giờ

16:00

31°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.97 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.34 km/giờ

22:00

26°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Nhiều mây

01:00

24.1°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.18 km/giờ

04:00

24°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.74 km/giờ

07:00

24.8°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.16 km/giờ

10:00

30°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.92 km/giờ

13:00

31.6°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
4.12 km/giờ

16:00

29.7°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.49 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.71 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ

01:00

23.1°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.75 km/giờ

04:00

23°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.24 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.04 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.43 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
5.47 km/giờ

16:00

30.9°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.95 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.03 km/giờ

22:00

25.2°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.24 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.98 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.51 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.59 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
6.54 km/giờ

13:00

31.1°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
5.84 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Thấp/Cao

23.2°/31.9°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

8.63