Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:12 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.5/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.1°
Sáng/Tối
28/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

26.3°/35.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.77