Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Thấp/Cao

23.8°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0