Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:53 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

23.3°/30.3°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

6.38