Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:48 | 13/06/2024
Thấp/Cao
30.7/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.6/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.8/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.5/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

27.1°/33.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0