Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:03 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Ứng Hòa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0