Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

995 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Ứng Hòa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 36°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

27°/39°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.92