Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

11.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa cường độ nặng
Huyện Ứng Hòa
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.18