Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 29°
Sáng/Tối
25.9/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 36.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
28.2/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 29.9°
Sáng/Tối
26.8/ 38.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 37.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23.3/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.6°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0