Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.23