Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ

04:00

25.5°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.33 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.6°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.53 km/giờ

10:00

27.2°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.94 km/giờ

13:00

35.2°C / 41.9°C
Mây cụm Mây cụm
49%
2.47 km/giờ

16:00

34°C / 39.2°C
Mây cụm Mây cụm
53%
3.77 km/giờ

19:00

27.4°C / 31.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
4.84 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
86%
3.1 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.47 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.51 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.3 km/giờ

10:00

27°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.44 km/giờ

13:00

26.1°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.46 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.8 km/giờ

19:00

26.5°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.91 km/giờ

22:00

25.8°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.59 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 24.8°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.32 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.95 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.14 km/giờ

10:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.07 km/giờ

13:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.18 km/giờ

16:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.83 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.94 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.95 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.28 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.9 km/giờ

13:00

27.8°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.38 km/giờ

16:00

25°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.18 km/giờ

19:00

25.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.23 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.79 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.5°/37°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0