Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ

19:00

30.1°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.93 km/giờ

22:00

28°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.91 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.59 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.86 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.96 km/giờ

10:00

28.2°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.71 km/giờ

13:00

30.2°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.73 km/giờ

16:00

27.3°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.79 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.74 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.01 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.72 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ

07:00

25.1°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.62 km/giờ

10:00

27.4°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.08 km/giờ

13:00

30.8°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.33 km/giờ

16:00

31.5°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.63 km/giờ

19:00

28.9°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.07 km/giờ

22:00

27.7°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mây cụm

01:00

27.9°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.17 km/giờ

04:00

27.4°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.82 km/giờ

07:00

29.9°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.95 km/giờ

10:00

34.6°C / 41.7°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.54 km/giờ

13:00

30.6°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.92 km/giờ

16:00

30.7°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.24 km/giờ

19:00

29.6°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.11 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.17 km/giờ

04:00

27.6°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.13 km/giờ

07:00

28.1°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.11 km/giờ

10:00

30°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.53 km/giờ

13:00

35.2°C / 42°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
1.6 km/giờ

16:00

32.6°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.85 km/giờ

19:00

28.7°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.8 km/giờ

22:00

27.4°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.75 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.74 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.41 km/giờ

10:00

28.6°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.61 km/giờ

13:00

30.7°C / 38.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
3.55 km/giờ

16:00

29.9°C / 36.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
3.02 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.3°/32.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.47