Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:20 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Huyện Ứng Hòa
Đã cập nhật 60 phút trước
Sương mờ 23°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Thấp/Cao

18°/32°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

2.7 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0