Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1027 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1029 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Nhiều mây
Huyện Ứng Hòa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0