Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:49 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
23.7/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 40.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 37.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

24°/36.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

9.15 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

2.98