Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:45 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Huyện Ứng Hòa
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.18