Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.8°
Sáng/Tối
27.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.2°
Sáng/Tối
26.3/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
27/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.9°
Sáng/Tối
30/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 35.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Thấp/Cao

23.8°/36.5°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

8.89