Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:48 | 29/06/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.71 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.46 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
6.48 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.07
Tầm nhìn
7.72 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.82 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.65 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.14
Tầm nhìn
9.46 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
3.34
Tầm nhìn
3.89 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
7.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Hà Giang
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8.71 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0