Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 29/05/2023
Chỉ số UV
11.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
3.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
6.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
9.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
11.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

24°/37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.87