Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:37 | 28/10/2021
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.82 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.89 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.77 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.62 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.12 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.5 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.18 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.37 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.6 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.6 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.28 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.24 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.25 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.32 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.95 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.01
Tầm nhìn
8.21 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
8.41 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
7.74 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
6.64 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Hà Giang
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0