Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:43 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0