Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 21.3°
Sáng/Tối
24.9/ 22.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.5/ 24.4°
Sáng/Tối
21.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

23.7°/33.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0