Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:58 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
15/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
15/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Bầu trời quang đãng
Hà Giang
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết