Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:02 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0