Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:02 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 24.8°
Sáng/Tối
22.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa

19:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.96 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.18 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.27 km/giờ

07:00

24°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.45 km/giờ

10:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.31 km/giờ

13:00

30°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.12 km/giờ

16:00

28.3°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.09 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.41 km/giờ

22:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

10:00

25.5°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.07 km/giờ

13:00

26.6°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.25 km/giờ

16:00

28.5°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.57 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.5 km/giờ

04:00

24.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.63 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.31 km/giờ

10:00

28.5°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.88 km/giờ

13:00

28.3°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.75 km/giờ

16:00

28.1°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.63 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.68 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

24°/29.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.19