Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:53 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
25/ 22.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.8°
Sáng/Tối
21.8/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
24.4/ 40.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
23.7/ 37.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
24.2/ 37.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 41.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Thấp/Cao

21.5°/35.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

3.53