Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:15 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
7/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:23
Mây thưa
Hà Giang
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.1