Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:11 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.66