Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/
Sáng/Tối
7/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:23
Nhiều mây
Hà Giang
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.38