Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:26 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Hà Giang
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8.71 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0