Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.7/ 14.4°
Sáng/Tối
14.5/ 15.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 12.3°
Sáng/Tối
14.5/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 12.9°
Sáng/Tối
11.2/ 12.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.5°
Sáng/Tối
12.6/ 18.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 17.9°
Sáng/Tối
17.9/ 20.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10.1°
Sáng/Tối
14.8/ 11.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.6/ 10°
Sáng/Tối
10.2/ 10.1°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.7/ 12.9°
Sáng/Tối
10.2/ 13.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18°
Sáng/Tối
13.7/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 20.9°
Sáng/Tối
18.6/ 22.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 20.4°
Sáng/Tối
19.4/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.9/ 22.3°
Sáng/Tối
20.7/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 15.3°
Sáng/Tối
22.4/ 18.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 12.8°
Sáng/Tối
13/ 13.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 14.6°
Sáng/Tối
11.3/ 16.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 16.1°
Sáng/Tối
13.4/ 18.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 18.1°
Sáng/Tối
16.3/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 20.7°
Sáng/Tối
17.5/ 21.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.3°
Sáng/Tối
20.2/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.1°
Sáng/Tối
20.8/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 16.4°
Sáng/Tối
20.7/ 18.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 15.5°
Sáng/Tối
15.8/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 15.4°
Sáng/Tối
14.9/ 17.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 18.4°
Sáng/Tối
15.1/ 20.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.3°
Sáng/Tối
18.4/ 23.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 17.3°
Sáng/Tối
21.6/ 19.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.1°
Sáng/Tối
17.3/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 16.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:01
Thấp/Cao

15°/18.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

15.5 °C

Chỉ số UV

0