Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
26.5/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 35.7°
Sáng/Tối
26/ 35.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Thấp/Cao

24.2°/36.6°

Độ ẩm

50%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

10.37