Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:02 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa nhẹ
Hà Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0