Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:30 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29/ 23.4°
Sáng/Tối
22.3/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.4°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22.2°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.8/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Thấp/Cao

22.8°/34.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0