Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:20 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Hà Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0