Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:16 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.65