Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:37 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
8/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Thấp/Cao

8°/25°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0