Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:39 | 28/10/2021
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
1 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
3.18 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Hà Giang
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0