Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:28 | 29/11/2022
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
8.07 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
1.98 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
9.52 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
4.94 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
8.29 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Hà Giang
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0