Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 21/04/2024
Thấp/Cao
24.2/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Thấp/Cao

22°/35.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0