Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 29/06/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
3.89 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Hà Giang
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8.71 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0