Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:14 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.8 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.85 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.85 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.37 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.35 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.13 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.82 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.33 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.29 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.13 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.99 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.07 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.74 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.38 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.77 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.95 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.85 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0