Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:07 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.4 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.21 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.21 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.58 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.35 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.4 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.4 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.44 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.32 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.43 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.49 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.36 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.25 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.42 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.44 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.49 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.38 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.37 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.28 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.17 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.51 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.33 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ
Hà Giang
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0