Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:29 | 15/07/2024

Du Già 3

0 mm

đo tại Vườn quốc gia Du Già

Xín Mần

0 mm

đo tại UBND xã Xín Mần

Quảng Nguyên

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Nguyên

Tiên Nguyên 2

0 mm

đo tại Xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình

Túng Sán

0 mm

đo tại UBND xã Túng Sán

Thông Nguyên

0 mm

đo tại UBND Xã Thông Nguyên

Pờ Ly Ngài

0 mm

đo tại UBND Xã Pờ Ly Ngài

Thị trấn Cốc Pài

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Cốc Pài

Tân Tiến

0 mm

đo tại UBND Xã Tân Tiến

Thu Tà

0 mm

đo tại UBND xã Thu Tà

Du Già

0 mm

đo tại UBND xã Du Già

Niêm Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Niêm Sơn

Bản Ngò

0 mm

đo tại UBND xã Bản Ngò

Thuận Hòa

0 mm

đo tại UBND xã Thuận Hòa

Ngọc Long

0 mm

đo tại UBND xã Ngọc Long

Huyện Bắc Mê

0 mm

đo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê

Quyết Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Quyết Tiến

Bản Díu

0 mm

đo tại UBND xã Bản Díu

Lao Chải

0 mm

đo tại UBND xã Lao Chải

Minh Ngọc

0 mm

đo tại UBND xã Minh Ngọc

Xín Chải

0 mm

đo tại UBND xã Xín Chải

Chi cục thủy lợi

0 mm

đo tại Chi cục thủy lợi Hà Giang

Cao Bồ

0 mm

đo tại UBND xã Cao Bồ

Chế Là

0 mm

đo tại UBND xã Chế Là

Tân Trịnh

0 mm

đo tại UBND xã Tân Trịnh

Tùng Vài

0 mm

đo tại UBND xã Tùng Vài

Tiên Nguyên

0 mm

đo tại UBND xã Tiên Nguyên

Nà Chì

0 mm

đo tại UBND Xã Nà Chì

Đường Âm

0 mm

đo tại UBND Xã Đường Âm

Nậm Ban

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Ban

Thượng Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Thượng Sơn

Xuân Giang 1

0 mm

đo tại Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình

Thái An

0 mm

đo tại UBND xã Thái An

Tân Nam 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Khâu Làng, xã Tân Nam

Cốc Rế

0 mm

đo tại UBND xã Cốc Rế

Nấm Dẩn 2

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Nấm Dẩn

Tiên Nguyên 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Xuân Hồng, xã Tiên Nguyên

Giáp Trung

0 mm

đo tại UBND xã Giáp Trung

Linh Hồ

0 mm

đo tại Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên

Hồ Thầu 1

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Hồ Thầu

Ngam La 1

0 mm

đo tại UBND xã Ngam La

Nậm Ban 1

0 mm

đo tại Hội trường thôn Nậm Ban, xã Nậm Ban

Du Già 2

0 mm

đo tại Trường PTDTBT Tiểu học Du Già

Đông Hà 1

0 mm

đo tại UBND xã Đông Hà

Ngam La 2

0 mm

đo tại Điểm trường tiểu học Xa Lỳ, xã Ngam La

Bản Nhùng

0 mm

đo tại UBND xã Bản Nhùng

Trung Thành

0 mm

đo tại UBND xã Trung Thành

Lạc Nông 1

0 mm

đo tại UBND xã Lạc Nông

Tân Lập 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Pà Thẻn, xã Tân Lập

Đồng Tâm

0 mm

đo tại UBND xã Đồng Tâm

Tân Lập 1

0 mm

đo tại UBND xã Tân Lập

Yên Phú

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Pác Sáp, xã Yên Phú

Mậu Long

0 mm

đo tại UBND xã Mậu Long

Bản Péo

0 mm

đo tại Điểm trường thôn Nậm Dịch, xã Nậm Dịch

Nậm Dịch

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Dịch

Lũng Hồ 1

0 mm

đo tại UBND xã Lũng Hồ

Thanh Thủy

0 mm

đo tại Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên

Nậm Ban 2

0 mm

đo tại Hội trường thôn Nậm Lụng, xã Nậm Ban

Yên Bình

0 mm

đo tại Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình

Việt Vinh

0 mm

đo tại Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang

Thượng Sơn 2

0 mm

đo tại Trường PTDTBT Tiểu học Thượng Sơn

Nàng Đôn

0 mm

đo tại UBND xã Nàng Đôn

Cao Bồ 1

0 mm

đo tại Nhà máy thủy điện Nậm Má, xã Cao Bồ

Yên Định

0 mm

đo tại UBND xã Yên Định

Việt Lâm

0 mm

đo tại Thị trấn Nông trường Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên

Thàng Tín

0 mm

đo tại UBND xã Thàng Tín

Vĩnh Phúc

0 mm

đo tại UBND xã Vĩnh Phúc

Phú Nam 2

0 mm

đo tại Điểm trường thôn Bản Tính, xã Phú Nam

Cao Bồ 2

0 mm

đo tại Điểm trường thôn Tham Vè, xã Cao Bồ

Xuân Minh 1

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Minh

Bản Phùng

0 mm

đo tại UBND xã Bản Phùng

Hồ Thầu 2

0 mm

đo tại Điểm trường Chiến Thắng, xã Hồ Thầu

Quảng Ngần

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Ngần

Đông Hà 2

0 mm

đo tại Nhà quản lý hồ nước sạch xã Đông Hà

Nậm Ty

0 mm

đo tại Xã Nậm Ty, Huyện Hoàng Su Phì

Minh Sơn 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Bó Pèng, xã Minh Sơn

Bạch Ngọc 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Mường, xã Bạch Ngọc

Tân Nam 1

0 mm

đo tại UBND xã Tân Nam

Bản Rịa

0 mm

đo tại Trường PTDTBT TH và THCS Bản Rịa

Bạch Ngọc 2

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non Thôn Diếc, xã Bạch Ngọc

Xuân Minh 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh

Minh Sơn 1

0 mm

đo tại UBND xã Minh Sơn

Nậm Khòa

0 mm

đo tại Trường PTDTBT TH Nậm Khòa

Tùng Bá 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Nặm Rịa, xã Tùng Bá

Phú Nam 1

0 mm

đo tại UBND xã Phú Nam

Tùng Bá 2

0 mm

đo tại UBND xã Tùng Bá

Bản Ngần

0 mm

đo tại Nhà máy thủy điện Nậm Ngần, xã Quảng Ngần

Chiến Phố

0 mm

đo tại UBND xã Chiến Phố

Yên Cường

0 mm

đo tại UBND xã Yên Cường

Yên Phong

0 mm

đo tại UBND xã Yên Phong

Thanh Đức

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Đức

Thượng Sơn 1

0 mm

đo tại Nhà máy thủy điện Nậm Ngần 2, xã Thượng Sơn

Phương Độ

0 mm

đo tại UBND xã Phương Độ

Vĩ Thượng

0 mm

đo tại Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình

Quản Bạ

0 mm

đo tại Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ

Mèo Vạc

0 mm

đo tại Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc

Yên Minh 1

0 mm

đo tại Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh

Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 33.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Thấp/Cao

23.3°/35.2°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

6.31