Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 14/07/2024
Thấp/Cao
23.9/ 23.6°
Tầm nhìn
8.99 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
9.6 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.6/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 23.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Thấp/Cao

22.6°/26.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0