Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.71