Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 24.3°
Sáng/Tối
20.8/ 33.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 25.8°
Sáng/Tối
21.2/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.9/ 25.6°
Sáng/Tối
21.7/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.4/ 28°
Sáng/Tối
22.2/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.2/ 30.4°
Sáng/Tối
25.6/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.8/ 29.6°
Sáng/Tối
26.1/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 26.7°
Sáng/Tối
22.5/ 39.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 26.3°
Sáng/Tối
22.5/ 40.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 36.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Thấp/Cao

21.8°/37°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.76