Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:01 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.3°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

22.2°/27.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0