Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:39 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa vừa
Huyện Buôn Đôn
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:19
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0