Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
40/ 29.5°
Sáng/Tối
25.2/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.8/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25.6°
Sáng/Tối
28.5/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24°
Sáng/Tối
26.3/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.7°
Sáng/Tối
24.4/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 24.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 24.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 23°
Sáng/Tối
25.9/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Thấp/Cao

23.8°/42.8°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0