Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa

10:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.4 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
0.6 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.36 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.68 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.31 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.49 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.57 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.87 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.67 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.56 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.5 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.38 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.78 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.47 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.48 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.85 km/giờ

13:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.51 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.49 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.94 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.34 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.49 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.33 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.46 km/giờ

16:00

28°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.41 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.27 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.18 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.54