Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 38°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 37°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
22/ 38°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0