Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 23.8°
Sáng/Tối
20.5/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 24.4°
Sáng/Tối
19/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 24.5°
Sáng/Tối
22.5/ 25.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.9/ 25.9°
Sáng/Tối
21.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.9/ 25.5°
Sáng/Tối
22.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 23.7°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 25°
Sáng/Tối
22.4/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 25.8°
Sáng/Tối
22.4/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.6/ 30.7°
Sáng/Tối
23.3/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.7/ 30.1°
Sáng/Tối
27/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 40.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 25°
Sáng/Tối
22/ 38.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 26.8°
Sáng/Tối
19.3/ 40.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 35.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:57
Thấp/Cao

19.5°/37.9°

Độ ẩm

27%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.45 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

12.38