Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:42 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
97%
1.14 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.91 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.62 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
68%
0.59 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.69 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.44 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.3 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.26 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.45 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.3 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.54 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.99 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.95 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.31 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.24 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.23 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.32 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.83 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.73 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.69 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.42 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.49 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.06 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.47 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
73%
0.37 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.39 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.32 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.79 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0