Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 23/06/2024
Mưa nhẹ 24.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Thấp/Cao
22.5°/25.8°
Độ ẩm
97%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.73 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
290.39
NH3
0.47
NO
0
NO2
2.64
O3
18.24
PM10
2.82
PM25
2.47
SO2
0.27

Thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lộc Ninh - Bình Phước những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Ninh - Bình Phước những ngày tới