Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:34 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.2/ 25.5°
Sáng/Tối
22.4/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 25.2°
Sáng/Tối
22.2/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 25°
Sáng/Tối
22.4/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
22.7/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
22.2/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24/ 33.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
23.1/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
22.4/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
21.1/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
22.9/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 31.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20.9°
Sáng/Tối
17.1/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 20.2°
Sáng/Tối
18.7/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:35
Mây cụm
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 33.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Thấp/Cao

22.9°/34.6°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

8.63