Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:00 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.4°
Sáng/Tối
24/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Thấp/Cao

23.2°/28.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

3.34