Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:06 | 24/05/2024
Thấp/Cao
25/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.8/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35.7/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.9/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Thấp/Cao

25.8°/35.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0