Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:16 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Thấp/Cao

23.6°/28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

1.31