Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.3/ 28.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 28.5°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 27.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 28.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.2/ 29°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.1/ 27.6°
Sáng/Tối
23/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 27.4°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 28.6°
Sáng/Tối
25.6/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 28.4°
Sáng/Tối
25.5/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 23.4°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 39.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Thấp/Cao

23.3°/40.6°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

15.4 °C

Chỉ số UV

10.53