Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
24.3/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23.2°
Sáng/Tối
24.9/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 33.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

24.7°/35.2°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

11.09