Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
21.5/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 25.5°
Sáng/Tối
22.4/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
22.9/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
22.8/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
22.5/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
22.9/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
22.3/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Thấp/Cao

22.9°/34.9°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

6.33