Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
32.6/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.3°/32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

3.59