Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:41 | 15/06/2024
Thấp/Cao
27.3/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.7°/37.2°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

5.38