Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
25/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

26.3°/37.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0