Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa

22:00

24°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.48 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.4 km/giờ

04:00

25.1°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.02 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.9 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.33 km/giờ

13:00

28.9°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.92 km/giờ

16:00

27.2°C / 29.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.05 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.38 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.63 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.83 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.85 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.93 km/giờ

13:00

26.5°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.24 km/giờ

16:00

28.4°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4 km/giờ

19:00

25.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.16 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.34 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.29 km/giờ

07:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.64 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.46 km/giờ

13:00

27°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.06 km/giờ

16:00

28.1°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.44 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.45 km/giờ

22:00

25.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.45 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

24.9°/29.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0