Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
25.1/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.6/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

26.7°/36.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0