Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

23.1°/32.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0.29